Ga direct naar
Inhoud

Home

Lectoraatsperiode afgesloten

Per 31 december 2011 is de vierjarige periode van het lectoraat Exemplarisch onderwijs afgesloten. Het lectoraat heeft concrete materialen voor het onderwijs ontwikkeld. Daarnaast heeft het lectoraat werkzame didactische principes ontwikkeld die niet alleen diepere vormen van leren bewerkstelligen, maar ook goed passen bij de christelijke identiteit.
Binnen de opleidingen van Driestar Hogeschool zal exemplarisch onderwijs een concept zijn waarmee we studenten ervaring willen laten opdoen. We gaan ook verder nadenken over de principes van exemplarisch onderwijs, en hoe we een leeromgeving kunnen creëren die passend is bij het christelijk onderwijs.
Meer informatie zal te zijner tijd op deze website te vinden zijn.

Diepgang in de les en leerlingen die écht iets leren. Dat is wat leraren en leerlingen motiveert. Het rendement is hoog: meer leerlingen leren met inzicht en begrip. Verantwoorde beperking van de leerstof geeft rust en ruimte in het onderwijsprogramma. Exemplarisch onderwijs raakt leraren in het hart van hun vak; pedagogisch, didactisch en inhoudelijk.

Snelkoppelingen